10:38 PST (Thursday, Nov 16, 2017) - Boston Bar, Lytton
21:07 PST (Wednesday, Nov 15, 2017) - Penticton
15:29 PST (Wednesday, Nov 15, 2017) - West Kelowna, Kelowna
15:22 PST (Wednesday, Nov 15, 2017) - Fort St John
14:59 PST (Wednesday, Nov 15, 2017) - Fort St John
14:40 PST (Wednesday, Nov 15, 2017) - Surrey
14:21 PST (Wednesday, Nov 15, 2017) - Surrey
11:58 PST (Wednesday, Nov 15, 2017) - Upper Fraser Valley, Boston Bar, Traffic Services
10:58 PST (Wednesday, Nov 15, 2017) - Kelowna
10:41 PST (Wednesday, Nov 15, 2017) - Coquitlam
20:10 PST (Tuesday, Nov 14, 2017) - North Vancouver
13:44 PST (Tuesday, Nov 14, 2017) - Chilliwack
10:05 PST (Tuesday, Nov 14, 2017) - Coquitlam
08:25 PST (Tuesday, Nov 14, 2017) - Surrey
13:11 PST (Friday, Nov 10, 2017) - Nanaimo
12:12 PST (Friday, Nov 10, 2017) - B.C.
11:21 PST (Friday, Nov 10, 2017) - Chilliwack
11:02 PST (Friday, Nov 10, 2017) - Nanaimo
07:58 PST (Friday, Nov 10, 2017) - Comox Valley, Traffic Services
14:37 PST (Thursday, Nov 9, 2017) - Vernon/North Okanagan
11:38 PST (Thursday, Nov 9, 2017) - Surrey
Date modified: